domingo, 25 de mayo de 2014

The city


The last week, we were making a craft! The children had to create their own city, their perfect town, and they had to write the most important things in English! Look at this city, it has a lot of different things: shops, car, people, flat and school, trees: it's a wonderful town! 

"L'última setmana, vam estar fent una manualitat! Els nens van haver de crear la seva pròpia ciutat, la seva ciutat ideal, i ells van haver d'escriure les coses més importants en anglès! Mira aquesta ciutat, té moltes coses diferents: botigues, cotxes, gent, edificis, escoles i arbres: és una ciutat meravellosa!".

No hay comentarios:

Publicar un comentario