viernes, 25 de abril de 2014

Saint George's Day


Saint George's day is the feast day of Saint George and the national day for England. This celebration is well known by the legend of Saint George and the princess, who was rescued for the bad and big dragon. The legend said that from the dragon's blood, beautiful red roses were born and Saint George gave them to the princess. 

El dia de Sant Jordi és la festa de Sant Jordi i el dia nacional per Anglaterra. Aquesta celebració és molt coneguda per la llegenda de Sant Jordi i la princesa, qui va ser rescatada pel dolent i gran drac. La llegenda explica que de la sang del drac, roses vermelles i maques van aparèixer i Sant Jordi les va donar a la princesa. 

Saint George's day is celebrated on 23th April and the legend explains that the men have to give a rose to the women and the women a book to the men. For this reason, in the English classes the students made a craft, they made fantastic red roses for their families!

El dia de Sant Jordi és celebrat el 23 d'abril i la llegenda explica que els homes regalen una rosa a les dones i les dones un llibre als homes. Per aquesta raó, a les classes d'anglès els estudiants van fer una manualitat, ells van realitzar fantàstiques roses vermelles per les seves famílies!


No hay comentarios:

Publicar un comentario