viernes, 25 de abril de 2014

HappyThe new song the students are going to sing and dance in the classes is " Happy - Pharrell Williams ". We studied the emotions and the feelings and for them will be easier to learn the chorus.

La nova cançó que els estudiants cantaran i ballaran a les classes és " Feliç - Pharrell Williams ". Vam estudiar les emocions i els sentiments i per a ells serà més fàcil aprendre la tornada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario