domingo, 4 de mayo de 2014

The clothes


What type of clothes we can buy in a shopping centre? This is the question the children are going to answer in the next classes, in order to know what are the most important clothes we use every day and what clothes we use in summer or winter. Moreover, the students are going to learn new vocabulary related to the clothes (skirt, t-shirt, hat, boots, socks, shoes, jeans, shorts...) and they are going to put them into practise in a game called "we're going to the shopping centre". Let's see what the kids know about this topic and let's practise a little bit more in the English classes!!

" Quin tipus de roba podem comprar al centre comercial? Aquesta és la pregunta que els alumnes hauran de respondre en les següents classes, per tal de saber quina és la roba més important que utilitzem cada dia i quina roba fem servir a l'estiu o al hivern. A més a més, els estudiants aprendran nou vocabulari relacionat amb la roba (faldilla, samarreta, barret, botes, mitjons, sabates, texans, pantalons curts...) i ells ho posaran en pràctica a un joc anomenat "anem al centre comercial". Anem a veure què saben els infants sobre aquest tòpic i anem a practicar-ho una mica més a les classes d'anglès! "


No hay comentarios:

Publicar un comentario